Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 23.03.2023г. от 17:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Шестима представители на ВЕИ сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на така организираната среща. Заседанието на бизнес съвета стартира на време в присъствен режим. Срещата се проведе в зала „Ротари“, хотел „Кипарис алфа“ в гр. Смолян. Залата  беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, предпазни маски, както и вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като направи кратко отклонение за представяне на новите членове и кратка информация по отношение на Правилника за работа на БС  в сектор ВЕИ.

Тема на свободната дискусия бяха възможностите, които НПВУ предлага за изграждане на фотоволтаици в  многофамилните жилищни сгради.  Членовете на съвета изказаха своето недоволство от проблемите, с които се срещат при подготвяне на проектните предложения, а именно:

  1. При взимането на решения от собствениците на апартаменти в многофамилните жилищни сгради, ако има несъгласни се появяват редица ограничения, които създават пречки и пряко възпрепятстват процедурата по инсталиране на ВЕИ.
  2. Тромавата процедура и общинските администрации, които не са достатъчно добре осведомени за инструментите и възможностите, които ПВУ предлага.
  3. Липсата на регламент и контрол на фирмите, които предлагат професионално управление на етажната собственост – от тук можем да изедем и редица други проблеми, засягащи статута на етажната собственост и неуредиците в законодателната рамка.

Присъстващите на заседанието посочиха и факта, че трудно се информират за действията, които трябва да предприемат, за да кандидатстват по НПВУ. Част от понятията и процедурите, описани в наличната официална документация са неясни и изискват допълнително тълкуване.

Член на съвета предложи на екипа по управление на проекта да се направи искане към общината да се създаде информационен център, в който експерт да отговаря на въпросите на гражданите и да им съдейства при подготвянето на нужната за кандидатстване документация.