Проведе се редовно заседание в сектор Материали и технологии в гр. Хасково

На 21.03.2023 г. от 16:00 часа в гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажирана беше зала „Знание“ в гр. Хасково. Залата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС в сектор Материали и технологии. След това стартира свободна дискусия по въпроси на членовете на БС.

Фокусът на свободната дискусия беше насочен към проблема с липсата на квалифицирани кадри в сектора. Членовете на БС запознаха екипа по управление на проекта със актуалната ситуация на територията на област Хасково. Оказва се, че не малък дял от промишлеността се пада на предприятия, които изработват съдове и машини за хранително – вкусовата промишленост.

И тук се явява един от основните проблеми, които имат всички приоритетни сектори във всички проектни области, а именно липсата на квалифицирана работна ръка.

Членовете на съвета изказаха своето мнение, че един от начините за справяне с кризата за работна ръка е дуалното обучение – чрез масивна информационна кампания в учебните заведения на територията на областта, могат да бъдат привлечени млади хора, които искат да работят и да се развиват в родните си места.

Присъстващите на срещата взеха решение да потърсят съдействие от местните власти и заедно с тях и учебните заведения на територията на областта, да организират дни на отворените врати, чрез които да презентират дейността на предприятията, които ще се включат.