В гр. Банско се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

 

На 20.03.2023г. в град Банско се проведе заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 5 представители от сектор Управление на отпадъци от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажирана беше залата на хотел „Надин“ в гр. Банско. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с: мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като даде няколко минути за представяне на новите членове, след което обърна внимание на Правилника за дейността на Бизнес съвета.

Свободната дискусия започна като присъстващите споделиха своето разочарование от туристите, които вече целогодишно са повече от местните жители в гр. Банско. Това е една от основните причини през силния сезон зимата и лятото поддържането на чистотата на населеното място да става все по-трудоемка.

Особено при високите температури през лятото, често проблемите с отпадъците се забелязват на все повече места.

Присъстващите споделиха своето мнение, че е необходимо местните власти да подходят отговорно, за да бъде преборен проблема, като се организират следните неща:

  • Завишаване кратността на събирането на отпадъците;
  • Поставяне на допълнителни съдове за събиране, включително и такива за разделно събиране на отпадъците;
  • Повишаване на информираността на населението – местното и туристите, чрез изготвянето на брошури със съвети за правилното рециклиране на невредния битов отпадък, както и с призиви всички боклуци да се изхвърлят на обозначените места.

Екипът по управление на проекта пое ангажимент да отправи препоръки към местната власт за организиране на гореописаните мероприятия.