В гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 25.02.2023 г. от 12:00 часа в гр. Симитли се проведе заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Пет представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на срещата. Заседанието на Бизнес съвета по Текстил се проведе в зала на НЧ „Св. Климент Охридски – 1922“, гр. Симитли. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС в сектор Текстил. След това стартира свободна дискусия по въпроси на членовете на БС.

Свободната дискусия на настоящият съвет беше в контекста на дългогодишните традиции в текстилната промишленост в района. Тя заема важно място в производствената структура на областта.  Преди да настъпи пандемията от Ковид и редица предприятия да съкратят своята дейност, в  гр. Благоевград са е провеждал редовно  научен форум, разискващ проблемите на бранша. Форумът се е провеждал под любезното домакинство на ЮЗУ „Неофит Рилски“ . Членовете на съвета изразиха своето желание форумът да бъде подновен – благоприятното въздействие на форума се усеща в населените места от цялата област. Младите хора биват информирани за възможностите, които ЮЗУ „Неофит Рилски“ предлага в направление Мода, и в частност с възможностите за дуално обучение, които се предлагат.

В този контекст БС ще изготви мотивирано писмо-предложение за съвместни дейности с отговорните институции, за да се възобновят научните форуми и така да се съживи бранша след тежките последствия от пандемията от Ковид.