В гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

На 25.02.2023г. от 16:00 часа в град Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 5 представители от сектор Управление на отпадъци от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Залата, в която се проведе заседанието на БС беше обезпечена технически, като беше оборудвана с мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като даде няколко минути за представянето на членовете, след това обърна внимание на Правилника за дейността на бизнес съвета.

Акцентът на дискусията беше третирането на опасни отпадъци, генерирани от дейността на земеделските стопани. Членовете на съвета споделиха своите наблюдения, че в България няма практики за управлението на отпадъците като цяло, но е изключително важно да се внесе яснота и хората да бъдат информирани за вредите, които опасните отпадъци нанасят на околната среда. Едни от най – често срещаните в ежедневието ни опасни отпадъци са опаковките от препаратите за растителна защита, които подлежат на специфичен контрол и третиране.

Членовете на съвета споделиха своя опит с някои от страните членки на ЕС, в които земеделските производители имат сключен договор с фирми, които събират, съхраняват и унищожават опасните опаковки.

За съжаление, България е доста далече от мерките, които взимат развитите страни. В тази връзка ще бъдат изготвени препоръки за провеждане на информационни кампании по общините, които да активират гражданите и в частност земеделските стопани, да управляват правилно своите опасни отпадъци , като същевременно запазят високо качеството на околната среда.