Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ в гр. Симитли

На 25.02.2023г. от 15:00 часа в гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Петима представители на ВЕИ сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на така организираната среща. Заседанието на бизнес съвета стартира на време в присъствен режим. Срещата се проведе в гр. Симитли. Залата  беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, предпазни маски, както и вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като направи кратко отклонение за представяне на новите членове и кратка информация по отношение на Правилника за работа на БС  в сектор ВЕИ.

Свободната дискусия на днешната среща беше в контекста на предстоящото финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. България имаше срок до средата на 2021г. да промени законодателството си и да облекчи инвестициите в сектора, но това не се случи. Заради протакането на промените ЕК поиска налагането на финасови санкции за България, защото енергията от възобновяеми източници е ключов елемент от Европейския зелен пакт.

Член на съвета изтъкна факта, че е било предвидено облекчаване на процедурите по присъединяване на ВЕИ до 1MW – намаляване на сроковете за издаване на становище и олекотяване на процедурите по издаване на разрешения за строеж.  Беше отправен въпрос към екипа по управление на проекта, касаещ отлагането на приемането на поправките в Закона за енергията от възобновяеми източници  и как това ще се отрази на предстоящите мерки за финансиране по НПВУ.

Членовете на бизнес съвета излезнаха с решение, че е необходимо да отправят всичките си питания към представителите на местната власт и да инициират кръгли маси между представителите на компетентните органи и бизнеса, за да намерят решение, което да удовлетворява всички заинтересовани страни.