Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Агро – хранителна индустрия

На 25.02.2022 г. от 11:15 часа в гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Присъстващите представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян бяха пет. Залата за провеждане на срещата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи като беше направено предложение за представяне на новите членове на БС.

Дискусията, която проведоха участниците в текущото заседание на бизнес съвета, обхвана новите екологични практики, които са заложени в новия стратегически план за развитие на земеделието 2023 -2027 и Зелената сделка.

Предизвикателство пред членовте на съвета ще бъдат увеличените изисквания за въвеждане на екологични практики в земеделието. Част от условията за получаване на субсидии ще бъде намаление на използването на пестициди, намаление на почвената ерозия чрез смяна на технологията на земеделие и редица други мерки. Това са само част от проблемите, с които трябва да се справят земеделските производители.

Добрите практики в развитите европейски страни показват, че тези промени и нововъведения, дори и да затрудняват производителите в момента, са правилния път към изграждането на по – устойчиво земеделие, което произвежда по – чиста и качествена храна за потребителите.

Член на съвета изтъкна факта, че в редица сектори като зърнопроизводството например, България се конкурира в глобалната търговия с държава като Украйна, които поради редица фактори, включително и липсата на регулаторните рамки на Европейския съюз, имат значително по – ниска производствена цена. По същия начин стоят и нещата с овощарството – отглеждането на традиционни български сортове бива обезсмислено от вноса на евтини плодове и зеленчуци от държави без регулаторни рамки.

На членовете на БС бяха представени няколко технологични решения, които могат за им помогнат да спазват екологичните норми, без да се редуцират добивите и с минимални увеличения на разходите.

Малка част от примерите за такива решения са т.нар. spot spraying – използване на камери и изкуствен интелект за приложение на препаратите за растителна защита само в засегнатите зони от полето, дроновете за пръскане и други.

БС излезе с решение да се проведе информационна кампания, чрез която земеделските стопани да бъдат запознати с нови технологии, които могат да им бъдат полезни.