В гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм

На 25.02.2023 г. от 17:00 часа в гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на Туристическия сектор от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата на бизнес съвета по Туризъм започна на време в присъствен режим.

Залата беше обезпечена технически с мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като направи кратко отклонение за представяне на новите членове и кратка информация по отношение на Правилника за работа на БС  в сектор Туризъм.

Членовете на съвета започнаха свободната дискусия изказвайки се за формите на алтернативен туризъм, които гр. Симитли предлага. В близост до града се намира най – доброто рафтинг трасе в България, което привлича все повече туристи от цял свят, които търсят най – доброто екстремно преживяване.

Все по – често посетителите на рафтинг центъра съчетават спускането с бързеите по река Струма с различните възможности, които община Симитли предлага.

Увеличава се и броя на посетителите на фестивала Сурва, който традиционно се провежда в началото на всяка нова година в с. Крупник. Община Симитли е позната като древната земя на кукерите, но не са много хората извън областта, които познават традициите и посещават фестивалите.

Членовете на съвета изразиха единодушно своето мнение, че рекламата на общината е изключително слаба. Едва в последните няколко години, след бума на социалните мрежи все повече хора започват да преоткриват Симитли като интересна туристическа дестинация. В тази връзка е необходимо да се подобри довеждащата туристическа инфраструктура и да се инвестира в по – добра реклама.

Съвета излезе с решение да се сформира кръгла маса между представителите на местните власти и бизнеса с цел да се намери най- доброто решение за популяризирането на туристическите продукти, които общината предлага.