Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 03.12.2022 г. от 13:00 часа в гр. Благоевград  се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Шест представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на срещата. Заседанието на Бизнес съвета по Текстил се проведе в зала 1 намираща се на ул. „Тодор Александров“ №32 в гр. Благоевград. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и откри заседанието на БС по Текстил.

Свободната дискусия на настоящият съвет беше в контекста на това, че макар и с трудноизпълними критерии или с бюрократични спънки понякога, европроектите са единственият начин за обновяване на оборудването. Големият проблем обаче – работата с персонал, който скоро ще се пенсионира, си остава. Затова от шивашкия бранш се надяват най-накрая да се реализира идеята за дуално обучение след години само приказки по темата.

Затова общото становище е за партниране с отделите по образование към съответните общински администрации и с директорите на професионалните гимназии по места.

В този контекст БС ще изготви мотивирано писмо-предложение за съвместни дейности с отговорните институции.