Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в секторТуризъм

На 26.11.2022г. от 13:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на Туристическия сектор от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата на бизнес съвета по Туризъм започна на време в присъствен режим. Залата беше обезпечена технически с мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на проектната идея и програмата, като остави няколко минутки за представяне на новите членове.

Членовете на БС споделиха, че след ковид кризата сега основен проблем се явява кризата с липсата на подготвен персонал, особено със стартирането на зимния сезон през 2022 г. Споделиха, че определено се забелязва ръст на туристопотока, но заради повишеното търсене отново на преден план минава проблемът с липсата на квалифицирана работна ръка.

Членовете на БС споделят, че все пак запълват бройките, но с хора, които не са квалифицирани, а това води до по-ниско качество на предлаганите туристически услуги.

Затова БС по туризъм е на мнение, че институциите и по-конкретно териториалните разпределение на бюрата по труда и общините трябва да дават възможност на наетите служители да се преквалифицират и/или надграждат своята квалификация, за да могат да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда.

БС ще изготви писмо за искане на информация, какви програми за обучение има открити към момента и/или какво предстои да бъде открито, за да могат да кандидатстват и да се обучават.