Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

 На 26.11.2022 г. от 12:00 часа в гр. Благоевград се поведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Петима представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на срещата. Заседанието на Бизнес съвета по Текстил се проведе в зала 1 намираща се на ул. „Тодор Александров“ №32 в гр. Благоевград. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и откри заседанието на БС по Текстил. Дискусията стартира, като един от присъстващите представители на сектора, сподели, че Благоевград е бил домакин на научен форум, разискващ проблемите на бранша.

Темата отново се измести в контекста на липсата на кадри, като всички присъстващи се обединиха около тезата, че трябва да си сътрудничат със средните училища, където се изучават специалности в сферата на текстилната индустрия. Затова се взе решение да се направи предложение към съответните отдели по образование към общинските администрации, чрез което представителите на сектора да помолят за съдейстие.

Това ще спомогне от една страна младежите веднага да се адаптират на пазара на труда, а от друга страна по този начин ще се осигури възможност за справяне с липсата на работна ръка в сектора.