Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в сектор ВЕИ

На 12.11.2022г. от 13:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.2022г. от 13:00 часа в гр. Благоевград на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Дискусията се насочи в контекста на новите промени в Закона за енергетиката, които предвиждат излизането на производителите на зелена енергия на регулирания борсов пазар от 1 януари 2019 г., които от своя страна променят условията за инвеститорите. Един от присъстващите членове на БС посочи, че тази промяна се прави без съгласието на компаниите и на практика се изменят съществуващите договори, при които инвеститорите са направили вложенията си. Друг представител допълни, че досега инвеститорите във ВЕИ не бяха изложени на пазарен риск от гледна точка на цената – „Нашата борса е сравнително нисколиквидна, доста волатилна, участието на енергията от ВЕИ има вероятност да увеличи още повече волатилността. По този начин се създава реално пазарен риск пред инвеститорите“. Участниците в срещата поискаха да бъде организирана обща среща с представителите на отговорните институции за получаване на допълнителни разяснения и предложения за допълване на закона.