Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в сектор Текстил

На 15.10.2022г. от 15:30 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 7 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Заседанието на Бизнес съвета по Текстил се проведе в зала 1 (парк „Македония) в гр. Благоевград. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, в т.ч. и включилите се дистанционно, като беше направено предложение за дневен ред на заседанието.

На заседанието беше обсъдена темата за високата цена на електроенергията и проблемите, които тя създава на производството. Участниците в съвета дискутираха различните начини за справяне с енергийната криза, като на преде плен беше изведен въпросът с фотоволтаичните инсталации, които задоволяват собствените нужди.

Усложнената процедура по изграждането на ФЕЦ е най – голямата спънка за собствениците на бизнес, тъй като процедурата е тромава и скъпа. Затова и не всеки има възможност да направи собствена такава.

Затова и участниците търсят съдействие от местната власт за инициирането на законодателни промени за олекотяване на процедурата.