Проведе се редовно заседание в сектор Туризъм

На 20.09.2022 г. от 18:00 часа в зала „Знание“ гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 12 човека, представители на Туристическия сектор от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата на бизнес съвета по Туризъм започна на време в присъствен режим.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като отправи предложение за дневен ред към присъстващите членове.

За пореден път, основен проблем бе липсата на конструктивна комуникация с представителите на местната власт, тъй като след Заповед на Кмета на общината същите са заставени да използват касов апарат, за да продават своите артикули, но от друга страна това не е законово задължение за занаятчиите, тъй като същите са самоосигуряващи се лица (свободни провесии). Казусът предизвика бурна дискусия – обсъдиха се възможностите за решение на проблема.

Бенефициентът пое ангажимент да напише писмо до Кмета, с което да поиска информация за казуса и да организира сформирането на кръгла маса, с цел изчистването на проблема.

Присъстващите зададоха въпроси за възможностите за продажба на продукти онлайн – отговори на задаените въпроси ще бъдат дадени от модератора на следващото заседание на бизнес съвета.