Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 13.07.2022 г. от 17:00 часа в гр. Чепеларе се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.
На срещата присъстваха 6 представители от сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян.
Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, в т.ч. и включилите се дистанционно, като беше направено предложение за дневен ред на заседанието.
Обсъди се възможността да се свържат с представители на местните власти в пограничните области, където могат да презентират изделията, които произвеждат.
Членовете на съвета бяха единодушни, че ще продължат с усилията си да изградят „име“ и на гръцките пазари.