Проведе се първо редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 31.03.2022г. от 13:30 часа в гр. Смолян се проведе първото редовна заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха представители на община Смолян, областна администрация Смолян, представители на бизнеса от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата се проведе в сградата на областна администрация.

Като първа точка от дневния ред беше дискутиран начина на управление на бизнес съвета. За председател беше предложен г-н Андрей Кадишев, а за членове на управителния съвет –  г-жа Жасмина Бушнакова и г-жа Нели Щерева.

Срещата продължи с дискусия по теми, предложени от участниците. Беше обърнато внимание на законовите рамки и предстоящата промяна на изискванията за изграждане на ФЕЦ за собствени нужди. Бяха повдигнате въпроси относно административната тежест при изграждането на ФЕЦ .