Сформира се Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци

На 23.02.2022 г. от 11:00 часа в гр. Смолян се проведе среща за сформиране на Бизнес съвет касаещ сектор Управление на отпадъци с цел рециклиране в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 10 човека, които бяха представители на сектор Управление на отпадъци с цел рециклиране от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата за конституиране на бизнес съвета започна на време в присъствен режим, като беше осигурен и онлайн достъп за заинтересовани лица, които не са имали възможност да присъстват физически.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи (в т.ч. и включилите се дистанционно), като направи предложение за дневен ред. Като първа точка от дневния ред беше обсъден Правилника за работа на бизнес съвета по въпросите на сектор Управление на отпадъци с цел рециклиране.

Важно е да се отбележи, че първоначално срещата стартира с представители на сектор ВЕИ и тези от сектор Управление на отпадъци с цел рециклиране, поради изричното изявеното желание от страна на представителите на тези сектори и тяхната свързаност. В процеса на диалог между предстаителите на двата сектора се търсиха общите допирни точки за работа, като се сформира кратка дискусия, в последствие групите бяха разделени в различни зали.

След разделянето по групи модераторът прикани всички участници, в т.ч. и тези включили се онлайн да представят както себе си, така и своята дейност. Всички представители на сектора по Управление на отпадъци размениха своите контакти с цел улесняване на комуникацията между тях. Освен това бяха набелязани и обсъдени първоначалните задачи и работни инициативи в помощ на сектора, с които бизнес съветът да се заеме.

Бяха повдигнати и обсъдени въпросите касаещи избирането на управителен съвет на настоящия Бизнес съвет, но присъстващите представители на сектора решиха да обсъдят, дали ще има УС на следваща среща.

След приключване на дискусията модераторът обясни за споделеното (облачно) пространство на БС, като разсясни неговите функции и цели. В споделеното пространство всеки член на бизнес съвета ще има достъп до различни документи.

От страна на бенефициента бяха подготвени регистрационни форми за участниците в бизнес съветите, чието попълване ще бъде финализирано при лична среща в процеса на работа, поради наличието на лични данни и необходимостта от полагането на собственоръчен подпис от всеки заинтересован член.