Сформира се Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници

23.02.2022 г. от 11:00 часа в гр. Смолян се проведе среща за сформиране на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха общо 10 представители на сектор Възобновяеми и енергийни източници от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата за конституиране на бизнес съвета започна на време в присъствен режим, като беше осигурен и онлайн достъп за заинтересовани лица, които не са имали възможност да присъстват физически.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи (в т.ч. и включилите се дистанционно), като направи предложение за дневен ред. Като първа точка от дневния ред беше обсъден Правилника за работа на бизнес съвета по въпросите на сектор ВЕИ.

Важно е да се отбележи, че първоначално срещата стартира с представители на сектор ВЕИ и тези от сектор Управление на отпадъци с цел рециклиране, поради изричното изявеното желание от страна на представителите на тези сектори и тяхната свързаност. В процеса на диалог между предстаителите на двата сектора се търсиха общите допирни точки за работа, като се сформира кратка дискусия, в последствие групите бяха разделени в различни зали.

Присъстващите бяха разделени по групи за всеки отделен сектор, като модераторът прикани всички участници, в т.ч. и тези включили се онлайн да представят както себе си, така и своята дейност. Всички представители на сектора по Възобновяема енергия размениха своите контакти с цел улесняване на комуникацията по между им. Освен това бяха набелязани и обсъдени първоначалните задачи и работни инициативи в помощ на сектора, с които бизнес съветът да се заеме.

След приключване на дискусията модераторът обясни за споделеното (облачно) пространство на БС, като разсясни неговите функции и цели. В споделеното пространство всеки член на бизнес съвета ще има достъп до различни документи.

От страна на бенефициента бяха подготвени регистрационни форми за участниците в бизнес съветите, чието попълване ще бъде финализирано при лична среща в процеса на работа, поради наличието на лични данни и необходимостта от полагането на собственоръчен подпис от всеки заинтересован член