Сформира се Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

21.02.2022г. от 11:00 часа в гр. Харманли се проведе среща за сформирането на Бизнес съвет в Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 7 човека, които бяха представители на сектор Здравеопазване от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата за конституиране на бизнес съвета започна на време в присъствен режим, като беше осигурен и онлайн достъп за заинтересовани лица, които не са имали възможност да присъстват физически.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи (в т.ч. и включилите се дистанционно), като направи предложение за дневен ред. Като първа точка от дневния ред беше обсъден Правилника за работа на бизнес съвета по въпросите на сектор Здравеопазване..

На срещата стартира дискусия между присъстващите, като всеки представи себе си и своята дейност, както следва: присъства завеждащ клиниката по Ортопедия и травматология в МБАЛ Харманли, като същият сподели за липсата на рампа за инвалиди в лечебното заведение; присъстващ стоматолог сподели, че Здравната каса покрива твърде ограничен брой услуги и предложи новосформирания бизнес съвет да предпиеме действия като предложи разширяване обхвата на стоматологичните услуги, които се покриват от касата; собственик на аптеки сподели за високите изисквания за фармацевти и липсата на кадри в сектора; онлайн се включиха 3-ма представители на сектора от Чепеларе и Благоевград с предмет на дейности в трудовата медицина, като предложиха своята подкрепа при оформянето на документи

След приключване на дискусията модераторът обясни за споделеното (облачно) пространство на БС, като разсясни неговите функции и цели. В споделеното пространство всеки член на бизнес съвета ще има достъп до различни документи.

От страна на бенефициента бяха подготвени регистрационни форми за участниците в бизнес съветите, чието попълване ще бъде финализирано при лична среща в процеса на работа, поради наличието на лични данни и необходимостта от полагането на собственоръчен подпис от всеки заинтересован член