Сформиране на Бизнес съвет в сектор Устойчив туризъм

 

На 18.02.2022 г. от 13:30 часа в гр. Хасково се проведе среща за сформиране на Бизнес съвет касаещ туристическия сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 6 човека, които бяха представители на сектор Туризъм от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата за конституиране на бизнес съвета започна на време в присъствен режим, като беше осигурен и онлайн достъп за заинтересовани лица, които не са имали възможност да присъстват физически.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи (в т.ч. и включилите се дистанционно), като направи предложение за дневен ред. Като първа точка от дневния ред беше обсъден Правилника за работа на бизнес съвета по въпросите на сектор Туризъм.

На срещата стартира дискусия между присъстващите, като всеки представи себе си и своята дейност. Основните проблеми върху, които представителите на сектора се обединиха бяха липсата на квалифицирана работна ръка, в т.ч. и на сезонна работна ръка, липсата на достатъчно помощи от страна на държавата за справяне на сектора с ковид кризата и с енергийната криза. Бяха обсъдени начините, които всеки един присъстващ представител на сектора се е опитал да приложи с цел спестяване на разходи и за стабилизиране на бизнеса във времена на кризи без да съкращава работници.

След така провелото се събеседване модераторът прикани всички участници, в т.ч. и тези включили се онлайн да представят както себе си, така и своята дейност. Всички представители на сектор Туризъм размениха своите контакти с цел улесняване на комуникацията между тях. Освен това бяха набелязани и обсъдени първоначалните задачи и работни инициативи в помощ на сектора, с които бизнес съветът да се заеме.

От страна на бенефициента бяха подготвени регистрационни форми за участниците в бизнес съветите, чието попълване ще бъде финализирано при лична среща в процеса на работа, поради наличието на лични данни и необходимостта от полагането на собственоръчен подпис от всеки заинтересован член.

След приключване на дискусията модераторът обясни за споделеното (облачно) пространство на БС, като разсясни неговите функции и цели. В споделеното пространство всеки член на бизнес съвета ще има достъп до различни документи. Бяха повдигнати и обсъдени въпросите касаещи избирането на управителен съвет на настоящия Бизнес съвет, но присъстващите представители на сектора решиха да обсъдят, дали ще има УС на следваща среща.