снимки Хасково

Проведе се информационна среща с представители на местната власт – община Хасково

На 18.02.2022 г. в зала на Областна администрация Хаскоро се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020, като на срещата присъстваха представители на областна администрация гр. Хасково.

На срещата присъстваха представители на областна администрация – заместник областният управител, директори на дирекции, началници на отдели, експерти и директор на училище (представител на сектор образование).

Модераторът направи презентация на проекта и участващите организации. Обясни накратко същината на програма „ИНТЕРРЕГ  V-A Гърция–България, както и нейните основни цели, а именно: разширяване на предприемаческата дейност в допустимия регион, подобряване на капацитета на представителите на МСП за проникване на външни пазара, популяризирането на културното и природно наследство, разширяване на социалното предприемачество в граничните райони и др.

Водещият на събитието представи проектната идея, като наблегна на нейната основна цел за създаване на 7 бизнес съвета в България (Благоевград, Смолян, Хасково, Кърджали) и 7 бизнес съвета в Гърция ( Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Серес).

Всяка една от партньорските организации беше представена със своя опит, но най-подробно се обсъди ролята на Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ в работата на бизнес съветите, а именно: оказване на пълна подкрепа на бизнес съветите свързана с административни и организационни необходимости, беплатни обучения, обмяна на опит, ресурсна обезпеченост, изготвяне и разпространение на прессъобщения, модериране на периодични на събрания на съветите и ангажиране на представителите на местната власт.

След изложението модераторът прикани участниците в срещата за встъпване в режим на дискусия за задаване на въпроси.

От страна на присъстващите представители на областна администрация проектът беше приет с одобрение, като представителите  се съгласиха да съдействат за популяризирането на бизнес съветите, както и за решаването на възникнали трудности на представителите на целевите сектори, към които областна администрация има отношение.