Проведе се информационна среща в Бизнес инкубатор гр. Кърджали

На 29.12.2021 г. в семинарната зала на Бизнес инкубатор в гр. Кърджали се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Срещата стартира в обявения час. Модераторът приветства участниците и направи обстойна презентация на програма ИНТЕРРЕГ. След представянето на програмата последва представяне на бенефициента с добрите му практики и фактическата му насоченост в обществените дела. Бяха разяснени партньорите в проекта, техния профил и насоченост в обществените дела. В хода на презентацията се представи идеята за бизнес съвети, техните правомощия, тяхната идея и с какво ще се занимават.  Фокус във въпросната презентация бе полезността за бизнеса, която може да донесе един бизнес съвет.

Поради профилът на участниците след представянето на проекта и програмата бе дадено време всеки един да се представи и да обясни в каква сфера е неговият бизнес и пред какви предизвикателства е изправен. Всеки участник се възползва от дадената му възможност и дискусията повдигна сериозни въпроси. Възможността всеки един да се включи в съвет, който обединява по браншове бизнеса в цялата погранична зона беше оценена високо. Присъстващите проявиха интерес най-вече към възможността да обменят опит и добри практики с представители на бизнеса в Гърция. Подробно им беше разяснено точно как ще си взаимодействат с бизнес съветите в Гърция и какви активности ще бъдат подпомагани в рамките на проекта.

След проведената кафе пауза основно се коментира какви ще са участниците в съветите, какъв профил и какъв е начина, така, че да бъдат максимално полезни за разрешаване на проблема им.

Малко преди края на събитието, бе предоставена контактна информация със СНЦ РИСК, в т.ч. имейл, телефон, адрес, сайт и т.н.

Поради големия интерес, в заключение, бе поискано, а от страна на бенефициента поеха ангажимент, при фактическото конституиране на бизнес съветите, да бъдат потърсени присъстващите на днешната среща участници.

След приключването на събитието представител на бенефициента и модератора проведоха редица неформални лични разговори с представители на бизнеса, които пожелаха да установят личен контакт по повод формирането на съветите и включването им в тях.

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Development of Innovative Startup Companies and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat.