Проведе се информационна среща в гр. Харманли

На 09.12.2021 г. в  гр. Харманли се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Срещата се проведе с представители на „Бизнес клуб Харманли“, представители на винарски изби от региона и представители на хотелиери и ресторантьори.

Модераторът на събитието направи обстойна презентация на програма ИНТЕРРЕГ. След представянето на програмата последва представяне на бенефициента с добрите му практики и фактическата му насоченост в обществените дела. Бяха разяснени партньорите в проекта, техния профил и насоченост в обществените тела. В хода на презентацията се представи идеята за бизнес съвети, техните правомощия, тяхната идея и с какво ще се занимават.  Фокус във въпросната презентация бе полезността за бизнеса, която може да донесе един бизнес съвет.

След това бе отделено време, за да се представят потенциалните участници в един бизнес съвет, а именно – представители на различни браншови организации, общинска/областна администрация и представители на бизнес. Бе обяснено, че участието е безплатно, а административното функциониране ще бъде осигурено от бенефициента.

В разговора за пълномощията на бизнес съветите се получи кратка дискусия, тъй като това предизвика интерес у хората – докъде може да стигнат правомощията им и доколко може да им се засили обществената роля.

Бе повдигнат разговора за това кога точно ще заработят въпросните бизнес съвети, защото това е шанс за подобряване на микросредата.

Непосредствено след приключване на презентация думата взе председателят на сдружение „Бизнесът за Харманли“. Тя изрази одобрение на проектната идея и сподели, че от такива секторни бизнес съвети има нужда и те биха били полезни за бизнеса. Сподели опита на сдружението, което е ориентирано изцяло в обществено полезна дейност и изрази желание за участие в бизнес съвети.

След нея думата все председателят на сдружението на винопроизводителите, който сподели възникнал пред тях проблем, свързан с това, че ресторантите в областта рядко купуват местни вина и причината за това е агресивна политика от страна на дистрибуторски фирми, които лансират вина от други региони. Изрази надежда, че чрез дейността на бизнес съвета и включването в него на ресторантьори от пограничната зона производителите на вина ще имат по-голяма възможност да презентират своята продукция така, че да може да се избегне участието на дистрибутори в процеса.

Присъстващите ресторантьори и хотелиери от Харманли се съгласиха с нея и дори направиха реални предложения за решаване на проблема.

След проведената кафе пауза основно се коментира какви ще са участниците в съветите, какъв профил и какъв е начина, така че да бъдат максимално полезни за разрешаване на проблема им.

Малко преди края на събитието, бе предоставена контактна информация със СНЦ РИСК, в т.ч. имейл, телефон, адрес, сайт и т.н.

Поради големия интерес, в заключение, бе поискано, а от страна на бенефициента поеха ангажимент, при фактическото конституиране на бизнес съветите, да бъдат потърсени присъстващите на днешната среща участници.

След приключването на събитието представител на бенефициента и модератора проведоха редица неформални лични разговори с представители на бизнеса, които пожелаха да установят личен контакт по повод формирането на съветите и включването им в тях.

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Development of Innovative Startup Companies and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat.