Проведе се информационна публична среща в община Смолян

На 01.12.2021 г. в заседателната зала на община Смолян се проведе информационно събитие по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха: Изпълнителният директор на смолянска търговско-промишлена палата Рабие Кьосева, изпълнителният директор на Регионална Туристическа асоциация Родопи- Георги Пампоров, изпълнителният директор на Регионална занаятчийска камара Смолян- Недко Пашамов, зам. кметът на община Смолян- Марин Захариев, Изпълнителният директор на Стопанска камара Смолян- Иво Царев, представители на бизнеса, предприемачи и представители на регионални медии. В началото на събитието зам.-кмета на община Смолян отправи приветствие към присъстващите представители на браншови организации, бизнес. На първо място по ред бе направена обстойна презентация на програма ИНТЕРРЕГ. След представянето на програмата последва представяне на бенефициента с добрите му практики и фактическата му насоченост в обществените дела. Бяха разяснени партньорите в проекта, техния профил и насоченост в обществените тела. В хода на презентацията се представи идеята за бизнес съвети, техните правомощия, тяхната идея и с какво ще се занимават.  Фокус във въпросната презентация бе полезността за бизнеса, която може да донесе един бизнес съвет.
След това бе отделено време, за да се представят потенциалните участници в един бизнес съвет, а именно – представители на различни браншови организации, общинска/областна администрация и представители на бизнес. Бе обяснено, че участието е безплатно, а административното функциониране ще бъде осигурено от бенефициента.
В разговора за пълномощията на бизнес съветите се получи кратка дискусия, тъй като това предизвика интерес у присъстващите– докъде може да стигнат правомощията им и доколко може да им се засили обществената роля.
Събитието бе закрито от Галина Тошева, председател на сдружение „РИСК“- бенефициент по проекта, с поемането на ангажимент, всички желаещи участници да бъдат включени в бъдещите бизнес съвети.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents are sole responsibility of Development of innovative startup companies and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat