Сектор управление на отпадъци за рециклиране или енергия

Секторът по управление на отпадъците обхваща събирането, транспортирането, преработката или изхвърлянето, управлението и контролът на отпадъчните материали.
Терминът „управление на отпадъци“ обикновено се отнася до материали, произведени от човешка дейност, като процесът общо взето се извършва, за да намали въздействието им върху здравето, околната среда или естетиката. Управлението на отпадъците е отделна практика от възстановяването на ресурсите, която се фокусира върху забавяне на скоростта на потреблението на природни ресурси. Всички отпадъци, независимо дали са твърди, течни, газообразни или радиоактивни, се отнасят за разглеждане от управлението на отпадъците.
Към този сектор спадат всички представители на организации по оползотворяване на отпадъци, както и всички лица, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци. В този сектор косвен принос имат и представителите на институции, чиято дейност в свързана с управлението на отпадъци на както на местно, така и на национално ниво.

Как да стана член на бизнес съвет в сектор управление на отпадъци?

 • Попълвам заявката за членство под този текст
 • Приемам обаждане от страна на организаторите на бизнес съвета в моя сектор
 • Присъствам и участвам на заседания, активности и обучения

  Заяви членство

  Бизнес сектори
  Контакти
  Адрес

  гр. Чепеларе, България, ул. Хан Аспарух №4

  +359878526715

  contact@bcouncil.eu