Сектор здравеопазване

Всичко свързано със сектора на здравеопазване се отнася до опазването на човешкото здраве чрез превенция, диагностициране, терапия на заболявания и травми както и други физически и ментални увреждания при хората.
Представителите на този сектор са здравни специалисти (парамедици или практикуващи лекари), лекарите (във всички направления) и придружаващите медицински екипи, дентални медици, трудови терапевти, физиотерапевти, представители на фармацевтиката, както и други здравни професии в т.ч. заетите в доболнична, болнична и извънболнична помощ.

Как да стана член на бизнес съвет в сектор здравеопазване?

 • Попълвам заявката за членство под този текст
 • Приемам обаждане от страна на организаторите на бизнес съвета в моя сектор
 • Присъствам и участвам на заседания, активности и обучения

  Заяви членство

  Бизнес сектори
  Контакти
  Адрес

  гр. Чепеларе, България, ул. Хан Аспарух №4

  +359878526715

  contact@bcouncil.eu