Γιατί να συμμετάσχω σε ένα επιχειρηματικό συμβούλιο;

 • Να έχει τη δύναμη να αλλάξει το επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές διασυνοριακά
 • Συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδεύσεις σε θέματα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις
 • Να είσαι μέρος μιας διασυνοριακής κοινότητας
 • Γιατί είναι εντελώς δωρεάν

Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός επιχειρηματικού συμβουλίου;

 • Προσδιορίστε σε ποιον τομέα ανήκει η επιχείρησή μου
 • Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης μέλους
 • Λάβετε κλήση από τους διοργανωτές του επιχειρηματικού συμβουλίου του κλάδου
 • Συμμετέχετε και συμμετέχετε σε συναντήσεις, δραστηριότητες και εκπαιδεύσεις

  Κάντε αίτηση για ένταξη

  Τομείς επιχειρήσεων
  Επαφές
  Διεύθυνση

  Πόλη Chepelare, Βουλγαρία, οδός Khan Asparuh 4.

  +359878526715

  contact@bcouncil.eu