Аграрна промишленост

Секторът на Аграрната промишленост обхваща всички производители, чиято сфера на дейност е свързана със селскостопанска дейност: зърнопроизводство (мелничарство), производство на плодове, зеленчуци, подправки в т.ч. и животновъдство.

Към сектора спадат фирмите за растителна защитата и иновации в сверата на аграрното производство, както и производителите на козметични продукти (произведени от животински мазнини, естествени материали, екстракти и др. ).

Този сектор има ключова роля в икономическото развитие на България, понеже тъй като страната ни има традиции и стандарти в тази област. 

Как да стана член на бизнес съвет в аграрната индустрия

 • Попълвам заявката за членство под този текст
 • Приемам обаждане от страна на организаторите на бизнес съвета в моя сектор
 • Присъствам и участвам на заседания, активности и обучения

  Заяви членство

  Бизнес сектори
  Контакти
  Адрес

  гр. Чепеларе, България, ул. Хан Аспарух №4

  +359878526715

  contact@bcouncil.eu