Партньори

4 организации
работят за подобряването на бизнес средата в пограничния регион с Гърция

DEVELOPMENT OF CULTURE TOURISM ENVIRONMENT- DE.CU.T.E

Институт за общностно развитие