Агро- хранителна индурстия

Секторът на агро-хранителната промишленост обхваща всички производители и търговци, чиято сфера на дейност е свързана със селскостопанска дейност: зърнопроизводство (мелничарство, хлебарство, сладкарство), производство на месни и млечни продукти, плодове, зеленчуци, подправки в т.ч. и животновъдство.

Към сектора спадат производителите и търговците на захарни изделия, безалкохолни и алкохолни напитки, в т.ч. и производителите на козметични продукти (произведени от животински мазнини и естествени материали), екстракти и др.

Този сектор има ключова роля в икономическото развитие на България, тъй като страната ни има традиции и стандарти в тази област.

Как да стана член на бизнес съвет в агро-хранителната индустрия?

 • Попълвам заявката за членство под този текст
 • Приемам обаждане от страна на организаторите на бизнес съвета в моя сектор
 • Присъствам и участвам на заседания, активности и обучения

  Заяви членство

  Бизнес сектори
  Контакти
  Адрес

  гр. Чепеларе, България, ул. Хан Аспарух №4

  +359878526715

  contact@bcouncil.eu